Атрошанка Таццяна


Атрошанка Таццяна

Таццяна Атрошанка — паэтэса, кампазітар, спявачка.

Нарадзілася ў Будакашалёўскім раёне Гомельскай вобласці.

Член Саюза пісьменнікаў Беларусі. Аўтар шэрагу кніг. Як спявачка — лаўрэат многіх творчых фестываляў і конкурсаў.

Жыве ў Мінску.

 

МАЛАЯ РАДЗІМА

Не заві Радзіму малой…

Не бывае малым  каханне…

Хай  маленькі крок  першы твой

У вялікім жыцця світанні…

Няхай з космасу не відаць

Твайго дома, у сад  сцяжыны,

Толькі сэрцу ні піць, ні спаць

Вось без гэтай  Малой Радзімы,

Дзе змяшчаўся  ўвесь сусвет

У матулі  вачах блакітных,

Дзе скаралася  сотня бед

Самай першай тваёй малітве…

Не заві Радзіму  малой…

Тут  ты зведаў, як пахне  хлебам,

Няма радасці больш святой,

Калі бацька падкіне  ў неба…

Тут  сям’і  тваёй  галасы…

Тваё шчасце, твая слязіна.

Не заві  Радзіму  малой…

Лепш заві ты яе – Айчына!

 

***

Матуля!

Рук  тваіх цяпло

Мне не забыць нідзе, ніколі…

Дай, Бог, зямлі шчаслівай долі,

Дзе ёсць радзімае жытло…

Куды б жыццё ні завяло,

Прыйду дарогамі вяртання.

Матулечка – маё світанне,

І пакаянне, і  святло…

 

 

ПАЛАНЭЗ ВЯРТАННЯ

Лісцё ападае ціха –

Наўрад ці ўжо ўваскрэсне…

Алея вядзе з нябыту

У ціхі спачын  Залесся…

 

Сад, сонца цяплом абліты

Па лісці, нібы па нотах

Чытае твае малітвы,

Што ты прамаўляў з самотай…

 

І рвала душу згрызота,

І звала яна збавенне,

Ды хлюпала побач слота

У шэрым сваім адзенні…

 

А ў думках жылі світанні…

Па ліпавых шлі алеях…

Пісаць “Паланэз расстання”

Не мог, бо жыла надзея…

 

Бо біла ў грудзях гарачым,

Струменіла думкай светлай,

Што вернецца смех, няйначай,

За сумнай тваёй карэтай…

Калісьці…

 

І будзе годным народ беларускі родны…

І будзе свяціць паходняй

Свабода ў руках народных…

 

І будзе “Віват!” і “Слава!”

Гучаць у часах далёкіх…

І будзе гадоў нямала

Наперадзе светлых, лёгкіх!

 

І суджана будзе збыцца

Усмешкам ад новых раніц…

І будуць іграць зарніцы,

І танчыць свой будуць танец,

 

І будзе спяваць каханне

На любай і роднай мове…

І будуць ізноў спатканні,

І будзе ўсё нанова…

 

Як знаць, можа быць, употай

У ноч перад злым расстаннем

Ты краю свайму з пяшчотай

Сыграў “Паланэз вяртання”.

 

ЯНКА КУПАЛА

Калісьці  ночка зару шукала…

Там ціха зорка на дол упала…

Купалле гушкала і люляла - Купала…

І адчыняла, і зазывала…

І сэрца білася і чакала…

У краі родным імя назвала-

Купала…

І заспявала… І заіграла…

Пра край, пра шчасце, пра гора, славу…

Пра свет у ваконцы-

Ой, рана, мала-

Купала…

Каб не журыцца- расой умыцца!

Ды мовай роднаю ганарыцца!

Каб распрастаць ды ўвысь узвіцца

Бы журавель, не сініца…

Каб мелі роздум ды гонар, розум!

Каб шанавалі цяпер, не позна!

Каб уставалі, бы воі- грозна,

Калі навала напала…

І хтось пачуе і ўратуе-

Святую, родную, не чужую…

Сваю, свабодную, залатую, матулю…

Каб быць, ды з песняй- бы з сонцам веснім!

Каб мовай роднаю безліч здзейсніць!

Яе не страціць, не кінуць недзе - пустую,

Калісьці знічка з нябёс упала,

Калі Купалле ўначы гукала…

І нашай вечнаю песняй стала -

Купала Янка…

Янка Купала…