Юбилейный выпуск литературной полосы с новыми стихотворениями писателей Витебщины


Юбилейный выпуск литературной полосы с новыми стихотворениями писателей Витебщины

25.02.2021                                                    Творчество


Увидел свет юбилейный выпуск литературной полосы с новыми стихотворениями писателей Витебщины.

Это уже пятидесятая литературная полоса за годы сотрудничества Витебской писательской организации с местными СМИ: областной газетой «Витебские вести» и городской газетой «Витьбичи».

Почти каждый квартал читатели Витебщины знакомятся с новыми произведениями наших литераторов. Эта подборка была подготовлена в Рождественские дни.

С радостью предоставляем нашу 50-ю литературную страницу вашему вниманию.


 Не уставая верить чуду…

 

Тамара Краснова-Гусаченко 

ПИСЬМО ДЕДУ МОРОЗУ 

Не уставая верить чуду в жизни,

Совсем не понарошку, а всерьёз,

Всю жизнь – под Новый Год пишу я письма

С желаниями: «…Здравствуй, Дед Мороз…»

 

В пять лет у мамы, помню, я спросила:

«Где Он живёт?»  И, подведя к окну,

Где на стекле узоры вывел иней,

Мне мать открыла дивную страну

 

Красы волшебной, где хрустальной сказкой

Сверкал на стеклах сказочный дворец…

«А вот – подарок от него!» – салазки

Вносил с мороза молодой отец…

 

И мы с сестрёнкой каждый год писали

Под ёлку пожелания тайком,

И верили, нет, даже точно знали,

Что Дед Мороз приходит ночью в дом.                                                                                                

 

Нехитрые подарки и конфеты –

Мы утром находили: Он принёс!

Я до сих пор пишу … Скажи мне, где ты,

Мой милый, мой любимый, Дед Мороз!?

 

Уже сама я бабушкою стала,

Под ёлкою – подарки ждут внучат…

Но, знаешь, я сегодня написала

Тебе опять…  И чуда жду. Стучат,

 

Тик-так – бегут мои часы и годы.

Курантов бой… Шампанское… До слёз

Я верю, что закончатся невзгоды,

И ты ко мне приедешь, Дед Мороз!

 

Ты… приезжай…  Не надо: ни конфет,

Ни роскоши, ни блеска и огня…

А, просто приходи, как в детстве, Дед!

И по – отцовски обними меня...


Ігар Пракаповіч 

***

Першы марозік і шэрань на дрэвах.

Абледзянелае шкло ў машыне.

Восень прайшла ў вятрах і залевах,

І вось паветра заўважна так стыне.

 

Крыгі раллі сівізна атачыла,

Лужына зіхкім блішчыць крышталём,

І ручаіны блакітная жыла

Бліскае зырка іскрыстым агнём.

 

Як жа ўсё гарманічна на свеце:

З’явы жыцця захапленне нясуць.

Першы мароз зледзяніць у паэце

Ржавых пачуццяў згусцелую муць.

 

Яснае неба абудзіць узнёсласць,

Думкі і мары ў свет паляцяць.

Сэрца забудзе гады і даросласць

І будзе зноўку кахаць…


Вольга Русілка

***

Прытулі мяне, мама, да сэрца

І пагладзь па сівой галаве.

Цёплы вечар у соннай траве

Шэпча нам: у вяртанне паверце.

Я вярнуся праз сорак гадоў

Да святой  мацярынскай усмешкі,

На дзіцячыя цёплыя сцежкі,

Да маіх нерасцвілых садоў.

 

У якія халодныя далі

Занясло мой зялёны лісток

Ад двара, дзе дзіцячы слядок

На фундаменце не зараўнялі?

Як заклён, ён вяртае з дарог,

І пакуль мяне  мама чакае,

Хоць слязінкай, што з вейкі злятае,

Я ўпаду на бацькоўскі парог.


Андрей Шуханков

Миг...

То ли млечность,

то ли вечность,

то ли миг всего один…

Время выкрало беспечность,

допинало до седин.

Вышит знак на небе клином –

сонной осени овал.

Кто в его движенье длинном

грусть мою прорисовал?

Шелестит трава под ветром

на сырые облака

и, не найденный конвертом,

лист не трогает рука…

Всё в природе – человечность…

Ей никто не господин…

Зачерпну ладонью вечность

или миг

всего

один…


Надзея Салодкая 

Будзем жыць! 

Не наракайце на долю, жанчыны,

Лёс не гнявіце, мужчыны-браткі,

Ды не шукайце для звадаў прычыны,

Каб не збіраць па жыцці чарапкі.

Дні маюць звычку злятаць незваротна –

Крыўды не варта балючай чыніць.

Каб не было потым горка-маркотна,

Будзьма каханне й каханых цаніць.

Манны нябеснай не сыплецца ў жменю,

Ўдосталь хапіла нягодаў ліхіх.

Ды галавой і спадарскім уменнем

Бог надзяліў ад шчадротаў сваіх.

Даў нам бацькоўскі надзел урадлівы –

І засяваць, і парою ўбіраць.

Значыць, у працы, спакойнай, руплівай,

Жыць беларусу і не паміраць!


Николай Болдовский 

Рябиновый закат 

Рябиновый закат,

сгорая, умирает

В конвульсиях лучей

желанью вопреки,

На смену поутру,

рождаясь, заиграет

Рябиновый рассвет

на зеркале реки.

 

Мы равно, как один,

под плач и пересуды

Уйдем в небытие

без пропуска назад.

И души перельём

в надёжные сосуды,

Красиво утонув

в рябиновый закат.

 

Не старится закон

седого мирозданья

Оставить на Земле

подобие себя,

Чей образ пронесут

достойные созданья

В созвездие веков,

ликуя и любя.

 

Таит круговорот

заката и рассвета

В секретах жития

мгновений череду –

В стихах я воплотил

фантазию поэта,

В рябиновый закат

с которой и уйду.


Елена Крикливец 

Ветроград 

Всякие птицы гнездились в озёрном краю.

Всякого люда сюда приходило немало…

Старое дерево слышало: пел Гамаюн,

жёлтое солнце на ветке упругой качало.

 

Здесь по оврагам желтеет теперь девясил,

скалятся трещины чёрных рассохшихся судеб.

Старое дерево, помнишь ли, кто приносил

чёрствые крохи беды в немудрящей посуде?

 

Квёлый осинник дрожащие руки воздел,

тянется к солнцу – наивно, светло и нелепо.

Прежнее лето намедни ушло по воде –

кануло в озеро, стало быть, кануло в Лету.

 

Старое дерево скрипнет ему: «Исполать!»

Эхо свернётся в дупле квартирантом угрюмым.

Ветер сомнёт потемневшую водную гладь,

на бересте процарапает тайные руны.

 

Сколько отчаянья в этих худых туесах!

Время на веру и веру молитву расколет…

А на востоке в набрякших грозой небесах

новым ковчегом плывут купола колоколен.


Марина Шуханкова

Июнь

          Февраль. Достать чернил и плакать!
                                               Б.Пастернак

Июнь. Достать планшет...
Бесслезно...
Погоды нет. Пусть плачет лето
о том, что изначально создав,
Большой и Сильный  предал это:

вода  упрямо   камень точит, 
листва в осенний гной ложится.
Все то, что предано бессрочно–
Самим обрекшим  возродится...

Так  за предательство в расплате
зерно и стебель, лес, ребенок....
Трепещет жизнь.., и мне не знать ли,
на сколь иглы обломок тонок!

И в этом  замысле убогом
мы отомстить не успеваем...
И –  неразгаданные богом ,
несовершенные  –  прощаем!..


Виктор Улютенко

Рябины

Мы время повернуть назад не просим,

Возвысив что­то, что­то не любя.

Дорогою прямой уходим в осень,

О прошлом не жалея, не скорбя.

Осенних яблонь тяжелеют руки,

Плоды роняют, только ветки тронь.

А я иду к протоковой излуке,

Где светится рябиновый огонь.

Иду через осенние равнины,

Хочу исправить все, что по плечу,

Вы, братья­валуны, подставьте спины,

Рябиною очиститься хочу.

Откроется былое, как на блюдце,

Там, где луга пустынны и тихи,

И пламенем негаснущим займутся

Оплошности и все мои грехи.

Лесные загораются камины,

Туманами дымятся в тишине,

И полыхают красные рябины

В лесах, и в перелесках, и во мне.


Александр  Раткевич 

Колодец 

Это поле у деревни

мне мерещилось всегда:

там стоит колодец древний,

в нём зелёная вода.

И не брёвен сизых гнилость

мне внушала страха скось,

а воды невозмутимость

извела меня насквозь.

Что в её застывшем слитье

заколдовано тоской:

битв кровавых чаепитье,

плуга лязг иль пот людской?

Или в ней сиянье неба,

словно в выгибе стекла,

отражается нелепо

и бесцветно, как зола?

Или всё на белом свете,

в чём угасли злость и спесь,

как в евангельском завете,

воедино слито здесь?

Нет ответа; я не воин;

сквозь прохлады череду

у колодца мнусь расстроен

и безволен, как в бреду.

Я бреду своей орбитой,

в мысль одевшись, как в пальто:

что забыто, то забыто,

но колодец – это что?


Маина Боборико 

Опять первоснежие 

Заглядывает в окна первоснежье,

Роняя чёлку белую с карниза.

На пальце дерева перчатками нанизан

Пушистый снег, слетающий с безбрежья.

Глазастых луж не видно. Околдован

Весь внешний мир, настигнутый мгновеньем,

И ратушей обет молчанья сломлен,

Часы поют над Витьбой колыбельно.

И шляпы белые на спящих фонарях,

А на скамейках щели – словно струны

На деках замерзающих оправ,

И ветер в них наигрывает руны.

А первоснежье, Витьбу обласкав,

Ресницы трав на берегу укрыло.

И небо, падая на землю второпях,

Её в свои одежды обрядило.

Я снова вижу, словно в первый раз,

Озябший снег, дрожащий на балконе.

Всё это ветер прячет про запас

В мой воротник,

как в мир потусторонний.


Ірына Радзіхоўская 

Абдзірае калючае голле

Позірк восеньскі стылых нябёсаў –

Тыя плачуць (і часта даволі)

Над пакінутым птушкамі плёсам,

Над застылым па-зімняму лёсам,

Што скруціўся ў абветраным полі.

 

Гучны горад зрабіўся цішэйшым,

Вёска ціхая не пагучнела.

Аб пакінутым нечым, даўнейшым

Вецер у вокны крычыць ашалела

І хіне чалавечыя целы

Долу ў танцы няўклюдна-нясмешным.

 

У чародкі збіваюцца людзі –

Так ад ветру хаваюцца спіны.

Ліст чырвоны ўзяўшы – хай будзе –

Усміхнешся: “Не хлебам адзіным…”


Тамара Талкачова 

***

Як дзіцятка, першынца-малечу,

Як збанок – ні кроплі б не разліць,

Я нясу ў душы нябёс сінечу

І гарачае жаданне жыць.

Жыць пад гэтым небам жураўліным,

Сярод, сэрцу дарагіх, людзей,

На зямлі, апетай у былінах,

У віры здзяйсненняў і падзей.

Басанож гуляць па травах золкіх,

Піць крыніц гаюча-хмельны смак,

І купацца ў колерах вясёлкі,

І журыцца, калі што не так.

Радавацца  дожджыку і снегу,

Ночцы зоркай, сонечнаму дню,

Слову, і гарэзліваму смеху,

І душы няўрымслівай агню.

Разам з роднай вольнаю старонкай

Палатно жыцця штодзённа ткаць,

І, з надзеяй светлай, песняй звонкай

Кожны дзень, як свята сустракаць.


Елена Федяева 

Танго дождя 

Дождь в ритме танго танцевал
По лужам каплями, струями;
Берёзы вместе с тополями
Ліствою украшали бал.

Они качались танцу в такт,
Сплетясь ветвями меж собою,
Своею томною игрою
Заполнили весь первый акт.

Дождь – режиссёр вводил в игру
И в танец новых персонажей,
Дома и церкви, экипажи,
Прохожие, как на пиру,

Все веселились. Под дождём
Преображались, вид меняя,
И моя улица родная,
И город омывались в нём.

«Купелью паки бытия»
Дождь становился; наполняли
Свои потоки реки; дали
Сияли в капельках дождя.


Святлана Якубоўская

 ***

Не азірайцеся назад,

Калі дарог там горкіх наквець.

Каб думкі гнюсныя не пасвіць,

Ідзіце ў новы зарапад.

 

Шукайце сонца свайго дня

І далягляд ім азарайце.

Хай жыватворная вясна

Падорыць вам ключы ад шчасця!

 

Адкрые мудрасці закон

І прыгажосці таямніцы.

Вы працягніце ёй далонь

Нібы анёлу на званіцы.

 

Не азірайцеся назад,

Калі там мар разбітых попел,

І вашы мэты нізкай пробы,

У неба стомлены пагляд.

 

Распяты на сямі вятрах

Былыя справы і падзеі.

Пакіньце за плячыма шлях,

Што не рыфмуецца з надзеяй.

 

Праменьчык шчасця прыручыць

Вам там, напэўна, не ўдалося –

Сумейце лёс перакраіць

І адпусціць самоту ў восень!

 

Витебское областное отделение ОО «СПБ»