Быкава Святлана


Быкава Святлана

Быкава Святлана Анатольеўна – паэтэса, дзіцячая пісьменніца, перакладчыца. Нарадзілася і пражывае ў горадзе Заслаўі Мінскай вобласці. Мае вышэйшую эканамічную адукацыю (скончыла Беларускі Дзяржаўны універсітэт). Член Саюза пісьменнікаў Беларусі і Саюза пісьменнікаў Саюзнай Дзяржавы. Зараз з’яўляецца старшынёй Мінскага абласнога аддзялення грамадскага аб'яднання «Саюз пісьменнікаў Беларусі».

Лаўрэат літаратурных конкурсаў: Беларускага Рэспубліканскага літаратурнага конкурсу ў галіне паэзіі «Лепшы твор 2013 года», лаўрэат прэміі імя Максіма Багдановіча ў намінацыі «Паэзія» Мінскага аблвыканкама (2015 год) і шэрагу міжнародных літаратурных конкурсаў.

У 2018 годзе Святлане Быкавай было прысвоена званне «Жанчына года» Мінскай вобласці у намінацыі «Культура і духоўнасць». Узнагароджана: медалём ГА «Саюз пісьменнікаў Беларусі» «За вялікі ўклад у літаратуру» (2016 год), Ганаровай Граматай Міністэрства інфармацыі Рэспублікі Беларусь (2018 год), Граматай сінадальнага аддзела рэлігійнай адукацыі і катэхізацыі Беларускай Праваслаўнай Царквы (2018 год), юбілейным медалём «75 год вызвалення Беларусі ад нямецка-фашысцкіх захопнікаў» (2019 год), Ганаровай Граматай грамадскай палаты Саюзнай дзяржавы (2020 год).

Аўтар дванаццаці зборнікаў вершаў («Откровение позднего лета» (2010), «Дорога к себе» (2011), «С чистого листа» і «Из руки выпускаю синицу» (2013), «Адлюстраванне» і «Осенняя палитра» (2015), «Веру вясне!..» (2016), «Обретение свободы» (2017)), «Капельки» і «На перекрёстке миров» (2018), «Пад небам Рагнеды» (2019), «Мельница жизни» (2020)), а таксама дзевяці кніг для дзяцей і сямейнага чытання («Весёлый гномик» і «История одной снежинки» (2014), «О чём молчат Утёсы» (2015), «Два вида из одного окна» (2017), «Солнечный зайчик» (2019), «Космические приключения Тёмы и SOULарика» (2020), «Добрые истории» (2020), «Пойдзем сонейка вітаць!» (2021)). У 2020 годзе ў Сербіі выйшла кніга вершаў для дзяцей Святланы Быкавай «Сунчев зечіћ» («Солнечный зайчик») у перакладзе на сербскую мову.

Святлана Быкава – удзельнік і член журы міжнародных літаратурных фестываляў, суаўтар шэрагу калектыўных зборнікаў паэзіі і анталогій, у тым ліку і міжнародных. Яе вершы друкаваліся ў беларускіх перыядычных выданнях «Далягляды», «ЛіМ», «Полымя», «Нёман», «Вожык», «Бярозка», «Вясёлка», «Качели» і інш.

Вершы Святланы Быкавай перакладзены на іншыя мовы (сербскую, узбекскую, польскую, башкірскую, англійскую) і друкаваліся ў замежных перыядычных выданнях («Хоризонт» (Сербія), «Ностарин» і «Мир книг» (Узбекістан), «Акбузат» (Башкірыя), «Берега», «Александръ» (Расія), «Доля», «Крым», «Долька» (Рэспубліка Крым) і інш.).

У якасці перакладчыка Святлана Быкава пераўвасобіла на беларускую мову вершы рускіх, нямецкіх, пакістанскіх, сербскіх, хакаскіх, башкірскіх, чувашскіх, польскіх, украінскіх, узбекскіх, славацкіх, бенгальскіх паэтаў.

У 2020-м годзе выйшла кніга перакладаў Святланы Быкавай на беларускую мову вершаў паэтаў Саюза пісьменнікаў Рэспублікі Крым  пад назвай «Ради умножения любви…/ Дзеля памнажэння любові», у 2021 годзе ў Мінску выдадзены другі перакладчаскі зборнік Святланы Быкавай пад назвай «Стрыножаны вецер/ Stromjany shamol». У ім – пераклады з узбекскай на  беларускую мову вершаў і дзённікавых запісаў вядомай узбекскай пісьменніцы Хасіят Рустам.

 

 

Заўжды…

 

Зоркі на небасхіле,

Зоркі сярод людзей.

Час вымярае мілі –

Зоркі гараць ярчэй.

 

Памяці чалавечай

Нельга кароткай быць,

Бо з тых вытокаў вечных

Будуць нашчадкі піць.

 

Лёс песняра-паэта –

Гучна спяваць заўжды.

Высахне рэчка Лета

І адцвітуць сады –

 

Будзе складаць нанова

Вершы свае паэт,

Бо менавіта Слова

І сатварыла Свет.

 

 

Легенда Заслаўя (урывак з паэмы)

 

Пралог

Горад мой родны з часоў Ізяслава

Носіць прыгожую назву Заслаўе.

Вал абарончы, Мястэчка, «Замэчак»,

Дзве павуцiнкi танюсенькіх рэчак,

Плошча, царква, векавыя таполi,

Прад даляглядам – дарога i поле,

Дзе налiваецца коласам жыта, –

Сведкі маўклівыя дзён старажытных.

Там, на зары беларускай Айчыны,

Злая нядоля спаткала жанчыну.

Крыж гістарычны па волі нябёсаў

Стаў яе доляй і сімвалам лёсу:

Гэта па ёй на далёкіх скрыжалях

Вецер заходзіўся плачам ад жалю…

 

                           

                   -1-

Сказы, легенды бы пацеркі-нізкі

Ў скарбе гісторыі. Мы іх з калыскі,

З даўніх часоў немаўлятамі чулі,

Нам іх шапталі  пад вечар матулі.

 

Мужныя продкі зямлі нашай мілай

Лёс вырашалі сталлю і сілай.

Людзі заможныя ўладу дзялілі,

Бедныя – літасці ў Бога малілі.

 

Вочы падняўшы да светлых нябесаў,

Долі чакалі і лепшага лёсу,

Міру прасілі і чыстага неба,

Шчасця, здароўя, у засекі – хлеба…

 

Свет старажытны і таямнічы,

Час летапісны і ваяўнічы.

Бітвы, паходы, зямель перадзелы –

Сталі легендамі тыя падзеі.

 

З веку дзясятага памяць народа

Згадвае сказ пра дачку Рагвалода.

Ружай у полацкім садзе квітнела,

Слава аб ёй увесь свет абляцела.

 

Ходзячы ўранні па сцежачцы роснай,

Шчасця, кахання прасіла ў нябёсаў.

Толькі ніхто, апроч Бога, не ведаў,

Доля якая чакае Рагнеду…

 

…Далеч часоў карацее, ніцее,

Зноў ажываюць пачуцці, падзеі:

Цёплыя, мяккія матчыны рукі,

Хваль Палаты шапатлівыя гукі,

 

Мары дзяцінства, водар сунічны,

Позірк хвалюючы і таямнічы.

Хваля гарачая грудзi сцінае,

Песня дзявочая сэрца кранае:

 

     «Купальская ночка –

                          сямнаццаць гадочкаў,

     Квітнее дзяўчына

                          у княжым садочку.

     Вяночкі сплятае,

                          кахання чакае

     Ды папараць-кветку

                          па лесе шукае.

     Ірвецца сардэчка

                             за любым-каханым,

     Ды толькі вяночак у вір хутка кануў.

     Сцяжынка між елак

                             кружыцца, пятляе,

     Прывідам нячыстая сіла пужае.

     Хаваецца кветка

                             у папараць шчыльна,

     А неба на ўсходзе 

                              святлее няўхільна.

     Кароткая ночка    

                              на свята Купалы –

     І папараць-кветка  слязою апала…»

 

 

ДУХ ПОЭЗИИ

Вода следы стирает на песке

И даже камни точит постепенно.
Душа поэта в радости ль, в тоске
Поёт о том, что вечно и нетленно.

Купала, Пушкин, Богданович, Фет…
Не перечесть по именам поэтов.
И время не сотрёт их яркий след,
Начертанный в истории планеты. 

Приняв, как благо, или ношу, Дар,
Познав блеск славы или бич гонений,
Взмывает в небо пламенный Икар –

Непобедимый Дух, поэта Гений.

И сила, заключённая в словах,
Не пропадёт, не канет камнем в Лету.
Нетленный Дух поэзии в веках
Укажет людям путь к Любви и Свету. 

 

ПРЕДНАЧЕРТАНИЕ

 

Поэта душу кто постиг?

В ней столько горя, столько боли!

С вопросом горестным «Доколе?!»

Поэт срывается на крик.

 

Молчать не может он – не вправе.

И, коль поэт он настоящий,

Ни пуля и ни меч разящий

Молчать поэта не заставят.

 

Мир нетерпим, жесток к поэту…

Но щит поэта – это Лира,

А Слово острое – рапира,

И строчки меткие – дуплеты.

 

Поэта путь: босым – по углям,

Где каждый шаг – в страданьях, с болью.

Предначертанье горней Воли –

Тяжёлый крест, стихов хоругви. 

 

* * *

Не плачь, когда вдруг сердце ранит

Обид немыслимая боль,

И не ропщи, что не играет

Судьба желаемую роль.

         

Без лишних слёз и без обмана

Лекарство горькое испей,

И заживёт на сердце рана,

И станешь ты ещё сильней.

 

Сокрыта в каждом сердце тайна,

В душе таится целый мир.

Не там ли кроется, случайно,

Источник ран и эликсир?

 

И кто захочет, тот откроет

Врата в святилище небес,

И вдруг поймёт: от жизни стоит

Ждать счастья, радости, чудес!..